שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
 • פתרון ייחודי ותפור לצרכי הלקוח
 • 2
 • 3
 • חיפוש רופא מומחה
 • מנוע ייעוד

השלב השלישי: פתרון מקסימאלי וליווי מקצועי שלנו

הטמעת הסדר הביטוח בארגון

 
 • בריאוטיפ מלווה, מייעצת ומסייעת להפיק חוברת פוליסה חדשה למבוטחים.
 • בריאוטיפ מקיימת מפגשי הדרכה והטמעה לציבור המבוטחים המסבירים את תוכנית הביטוח שלהם.  מתכונת ההדרכה מתנהלת ברזולוציה עדינה כדי שתאפשר לכל מבוטח בקבוצת המבוטחים להבין את זכויותיו בהסדר הביטוח שלו, הקשריו של הסדר ביטוח זה לביטוחיים פרטיים ואחרים שיש לו ולבני משפחתו,  והנתיבים הנכונים והאפקטיביים ביותר עבורו לשימוש מיטבי בפוליסה שבמקום עבודתו.
 

ליווי שוטף, מעקב ובקרה

 
 • בריאוטיפ מעניקה סיוע בכל הקשור למימוש מיטבי, הוגן ונאמן לטובת המבוטחים, של הפוליסה הקבוצתית ושל ההסכם שנחתם בין בעל הפוליסה ללקוח.
 • בריאוטיפ יוצרת התאמה שוטפת של הפוליסה לחוקים  והתקנות הרלוונטיים של הפיקוח על הביטוח (במהלך תקופת הביטוח), משרד הבריאות וחוק בריאות ממלכתי. עדכון הפוליסה באופן שוטף כך שתיתן ביטוי לחידושים ולשינויים שחלים בעולם הרפואה, לרבות טכנולוגיות חדשות, דרכי טיפול ותרופות.
 • בריאוטיפ מעניקה ליווי הטיפול בתביעות המבוטחים הן במתן מידע נרחב ועדכני אשר יאפשר לכל מבוטח לתעל את תביעתו בצורה הנכונה ביותר והן בסיוע ממשי ללקוח בתביעות מבוטחים מול חברת הביטוח.
 • בריאוטיפ מטפלת באופן שוטף בערעורים, דחיות של תביעות ובירורים פרטניים וכלליים.
 • בריאוטיפ מבצעת עבור הלקוח את בדיקת דוחות הפעילות של המבטח, לרבות גביית תשלומים ותשלומי תביעות.
 

בניהול של בריאוטיפ התמורה למבוטח בביטוח בריאות קולקטיבי גדולה משמעותית מהתמורה בביטוח בריאות פרטי, מבחינת העלות והכיסוי הביטוחי.
 

 
טל - 6005481 -03 פקס - 6005608 -03