שם מלא
טלפון
e-mail
נושא
  • פתרון ייחודי ותפור לצרכי הלקוח
  • 2
  • 3
  • חיפוש רופא מומחה
  • מנוע ייעוד

השלב הראשון : פתרון ייחודי ו"תפור" לצרכי הלקוח

תהליך העבודה של בריאוטיפ מבוסס על שלושה שלבי עבודה.
ייעוץ ביטוח בריאות קולקטיבי אינו מתבצע ב"ואקום" והוא מחייב היכרות עם מערכת הבריאות בישראל, על מרכיביה הממלכתיים, שירותי קופות החולים והביטוחים המשלימים שלהם וענף הביטוח הפרטי. נדרשת הבנה נרחבת ומעמיקה של התנהלות ענף הביטוח הפרטי על חברותיו בתחום ביטוחי הבריאות וידע צבור עדכני ומעשי בניהול סיכונים, באקטואריה, בחיתום, בביטוח משנה ובתביעות.
עדי בשן, הבעלים ומנכ"ל של בריאוטיפ מוכרת כמומחית בארץ לתחום ביטוחי הבריאות לסוגיהם ובעלת היכרות מעמיקה, אסטרטגית ואופרטיבית, עם האספקטים השונים של ביטוחי הבריאות לסוגיהם לרבות יצירת מוצרי ביטוח ותמחורם וניהול התביעות בגינם. היא מכירה היטב את כל חברות הביטוח וגם את התנהלותן של קופות החולים, בפעילותן ברמות הסל הבסיסי והביטוחים המשלימים. עדי בשן היא משפטנית, בעלת וותק, ניסיון והצלחות מרשימות בניהול מערכות בתחום הבריאות ובעברה כיהנה כסמנכ"ל בחברת הפניקס הישראלי וכמנכ"ל קו הבריאות.
 
השלב הראשון : פתרון ייחודי ו"תפור" לצרכי הלקוח
 

הגדרת הפתרון הביטוחי הרצוי ללקוח:

 
  • איסוף מידע לגבי הצרכים של הארגון או הקולקטיב. מבוצעת בחינה מדוקדקת של מספר המבוטחים בארגון, אפיונם הסוציו דמוגרפי, הסדרי ביטוח קיימים, התקציב המיועד לביטוח.
  • הצגת סוגי הביטוחים הקיימים, אישיים וקולקטיבים בשוק הפרטי , הבהרת זכויות מבוטחים בחוק הבריאות, בקופות החולים ובביטוחים המשלימים של הקופות.  
  • בעקבות איסוף הנתונים וניתוחם - מתקבלת החלטה של הנהלת הקולקטיב עם בריאוטיפ, לגבי הצרכים הביטוחיים שינתן להם מענה בהסדר הביטוחי.
 

כתיבת מפרט הביטוח להסדר

 
  • החלטת הלקוח יוצקת את התשתית לכתיבה על ידי בריאוטיפ של מפרט ביטוח ייחודי הנותן מענה לצרכי הלקוח, ומהווה את הבסיס להגדרת הפתרון הביטוחי ולניהול מו"מ עם חברות ביטוח. במפרט זה מוגדרים הכיסויים הביטוחיים הנדרשים, טיפול ותשלום התביעות, המשכיות ביטוח בתום ההסכם, דמי הביטוח ועדכונם, תנאים והגדרות להמשך הסכם הביטוח ולהפסקתו, ליווי וערר על החלטות המבטח, מעקב תקופתי ודיווח חשבונאי ואקטוארי, עדכון חוזרים של המפקח על הביטוח במהלך תקופת הביטוח ועוד.
טל - 6005481 -03 פקס - 6005608 -03